postępowanie notarialne w kodeksie spółek


postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych i ściganie przestępczości gospodarczej i skarbowej popełnianej przy wykorzystaniu podmiotów zbiorowych, w świetle regulacji obowiązujących i projektowanych. Przedsiębiorstwo może odszukać się w orbicie przestępczości gospodarczej również jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik czyli narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe, reputacyjne. Udział przedsiębiorstwa w przestępstwie gospodarczym może być wynikiem działania umyślnego, jak i niedochowania zasad ostrożności i starannego działania, osoby ze spółki czyli osoby z zewnątrz. Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, w jaki sposób reżim odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze zaostrza się zarówno na poziomie legislacyjnym, w jaki sposób i w praktyce. Ciężar odpowiedzialności karnej spoczywającej zasadniczo na sprawcach – osobach fizycznych, zaczyna promieniować na inne podmioty niekoniecznie bezpośrednio zaangażowane w przestępczość gospodarczą. Przykładem w tym zakresie jest poszerzający się wachlarz możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, więcej jeszcze przedsiębiorstwa, jeżeli służyło popełnieniu przestępstwa. Ściganie karne bywa także wynikiem niewłaściwej oceny podjętego ryzyka biznesowego. Istotnym przełomem będzie wstąpienie w życie projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabronione pod karą kary, której celem jest usprawnienie ścigania przestępczości gospodarczej. W celu ograniczania ryzyk połączonych z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczna jest świadomość na temat ryzyk, sposobów zarządzania nimi, również mechanizmów obrony. Podczas artykułu o spółkach handlowych: opowiemy o formach przestępczości gospodarczej, jej źródłach, formach, rodzajach, przedstawimy na przykładach, w jaki sposób przedsiębiorstwo i podmiot gospodarczy mogą być uwikłane w przestępczość gospodarczą, przedstawimy reguły osobistej i korporacyjnej odpowiedzialności karnej według zasad bieżących jak dotąd również oryginalnych (projektowanych),wskażemy, jakie inne konsekwencje mogą zagrażać przedsiębiorstwu, w przypadku uwikłania w przestępstwo gospodarcze (przepadek, odpowiedzialność finansowa), podpowiemy, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej i podatki lokalne jakie co może stanowić dowód obrony w przypadku wszczęcia postępowania karnego. Przedsiębiorcy niezależnie od skali i sektora gospodarczego prowadzonej działalności, w tym menedżerowie, członkowie zarządów, osoby reprezentujące przedsiębiorstwa. Program artykułu o spółkach handlowych: Wprowadzenie: od niebezpieczeństwa do przestępstwa: Czym jest przestępczość gospodarcza. Formy, źródła, rodzaje. Praktyka. Analiza przypadku (kazusy): Przedsiębiorstwo jako sprawca. Przedsiębiorstwo jako narzędzie. Przedsiębiorstwo jako beneficjent. Skutki uwikłania: Odpowiedzialność karna – na rzecz kogo: Osoby fizyczne. Przedsiębiorstwo - normy korporacyjnej odpowiedzialności karnej i sankcje: Zasady dotychczasowe. Nowe zasady Odpowiedzialność majątkowa. Mit o przepadku przedsiębiorstwa. Przepadek korzyści z przestępstwa. Zwrot korzyści uzyskanej w zakresie dofinansowania. Odpowiedzialność posiłkowa. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie. Jak zarządzać ryzykiem prawnokarnym związanym z biznesem: System wewnętrznych procedur zgodności: Podstawowe parametry. Jak zbudować program dostosowany do przedsiębiorstwa? Jak traktować opracowany program, by był skuteczny? Kultura jako miernik efektywności. Gdy organ ścigania nie odpuszcza – ściganie vs. obrona: Procedury zgodności jako argument obrony. Dowód z analizy ekonomicznej. Pozycja przedsiębiorstwa w procesie (obrona razem czyli osobno?).

Informacje

Dodany: 2019-11-20
Kategoria: Kodeks spółek handlowych

Tagi dla artykułu

co to jest kodeks spółek handlowych, kodeks spółek handlowych art 238, kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych, kodeks spółek handlowych komentarz, podatki lokalne jakie

Komentarze: 5


 • noavatar.png
  ile godzin tygodniowo kodeks pracy
  Dodany: 2019-12-18

  Cieszę się, że studiuję. Ten poradony przez ciebie jest bardzo konstruktywny dla właściwego planowania.

 • noavatar.png
  Marciniak Lidia
  Dodany: 2020-04-18

  Przez jakiś czas byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem ten blog. Dziękuję, spróbuję sprawdzić częściej. Jak często aktualizujesz witrynę internetową?

 • noavatar.png
  Zuzanna Przedpeku
  Dodany: 2020-04-21

  Miło czytać, po prostu przekazałem to kolegowi, który robi trochę badań na ten temat. I on faktycznie kupił mnie lunch ponieważ ja odnalazłem to dla niego uśmiechem Tak więc pozwalam mnie rephrase że: Z powodu lunchu!

 • noavatar.png
  Izabela Nowacka ustalanie wysokości wynagrodzenia
  Dodany: 2020-04-30

  To naprawdę interesujące, jesteś bardzo wykwalifikowanym blogerem. Dołączałem do Twojego kanału i czekam na poszukiwanie bardziej fantastycznego postu. Również udostępniłem Twoją witrynę w sieciach społecznościowych!

 • noavatar.png
  Katarzyna Dokukin zatrudniona w powiatowych centrach pomocy rodzinie
  Dodany: 2020-05-01

  Uważam, że ta strona internetowa zawiera kilka naprawdę dobrych informacji dla każdego.

Copyright © 2019 umowa spolki cywilnej