Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków


Strona www jest przeznaczony zwłaszcza na rzecz prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców kodeks cywilny komentarz allegro prawnych, rejentów dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania kodeks cywilny zobowiązania komentarz pdf z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych także z Polskiej Akademii Nauk, a wyjątkowo doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Artykuł jest wyczerpującym omówieniem stosowania kodeksów KC, prezentuje bieżący stan poglądów nauki i orzecznictwa, a zresztą – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki egzegezy artykułów omawianej ustawy. Komentarz jest dziełem wieloautorskim, przygotowanym przez pracowników najważniejszych ośrodków dydaktycznych w Polsce, którzy swoja pracę uniwersytecką łączą z praktyką prawniczą. To sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, będący specjalistami w swoich dziedzinach, od wielu lat zajmujący się prawem cywilnym i zagadnieniami, jakie dotyczą jego praktycznego stosowania. Cechą charakterystyczną tej serii jest: Praktyczne opracowanie tematu. Prosty i przejrzysty przekaz niejednokrotnie niezwykle skomplikowanych instytucji i zagadnień. Syntetyczna ideał oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów. Komentarze wyróżniają się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań dodatkowo ujawnienie podstawowych haseł w indeksie. Gwarancją praktyczności są Autorzy, jacy łączą pracę naukową z praktyką zawodową: sędziego, asystenta sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego innymi słowy notariusza i inną.

Copyright © 2019 umowa spolki cywilnej